Untitled Document

Elevii - mandria scolii

Foarte mulţi dintre absolvenţii noştri sunt în prezent ingineri, profesori, economişti, jurişti, ziarişti etc., demolând într-un fel falsa opinie a unora conform căreia elevii pregătiţi de noi nu s-ar ridica la cote prea înalte.

voi încerca să-îi prezint doar pe unii dintre ei.

Nr.crt

Absolvenţi

Profesia

 •  

Blăgăilă Marius

Inginer minier

 •  

Bobeică Gheorghe

Subinginer

 •  

Burcea Silvia

Economist

 •  

Catrina Viorica

Economist

 •  

Cădariu Dan

Inginer

 •  

Drugărin Vasile

Inginer minier

 •  

Erimescu Speranţa

Inginer

 •  

Filca Lina

Profesor

 •  

Goiţ Mihaela

Inginer

 •  

Grozăvescu George

Inginer

 •  

Grozăvescu Pavel

Inginer

 •  

Handrugan Sorin

Drept

 •  

Iancu Mirela

Profesor matematică

 •  

Kovaci Attila

Inginer

 •  

Laţchici Maria

Ataşat ambasadă

 •  

Micu Marian

Drept

 •  

Mihăilescu Gheorghe

Inginer

 •  

Miloevici Sata

Subinginer

 •  

Niţulescu Adrian

Inginer

 •  

Niţulescu Egon

Drept

 •  

Pârneci Daniela

Inginer chimist

 •  

Pârvu Ion

Inginer

 •  

Pălean Ion

Profesor filozofie, Jurist

 •  

Pereţeanu Florin

Inginer

 •  

Petcu Nicolae

Inginer

 •  

Pintilie Marian

Inginer

 •  

Porojan Ilie

Inginer

 •  

Racz Doru

Economist

 •  

Reinhardt Adrian

Inginer

 •  

Sârbu Maria

Profesor

 •  

Sima Otilia

Profesor biologie

 •  

Zbughin Dorina

Subinginer

Din aceşti absolvenţi, mulţi au studii superioare.

Dintre absolvenţii şcolii, de ieri sau de azi, mulţi au devenit personalităţi marcante ale vieţii economice, politice şi administrative din judeţul Caraş- Severin sau din ţară.

Absolvenţi ai şcolii profesionale care au terminat studii superioare şi au ocupat funcţii de conducere

Numele Şi Prenumele

Anul

absolvirii

functia ocupata

Ing. Zimbran Petru

1944

Dir. Ministerul Industriei Metalurgice

Ing. Boboescu Nicolae

1946

Decan Institutul Politehnic Timişoara

Ing. Busui Nicolae

1945

Preşedinte Sfat Popular Resita

Ing. Ardeleanu Gheorghe

1943

Colonel, profesor la Academia Militara

Ing. Penta Ioan

1944

Director Intreprinderea de Ţevi Laminate Roman

Ing. Ghiman Ludovic

1944

Director M.I.C.M.

Ing. Dragan Iancu

1945

Lector Inst. Politehnic Bucureşti şi membru al Academiei Române

Ing. Kucsera Hugo

1948

Sef secţie furnale

Ing. Belcota Samuel

1942

Sef secţie laminoare

Ing. Panescu Dumitru

1939

Sef secţie bandaje

Ing. Ursulescu Roman

1947

Secţia Mecanica grea U.C.M.R.

Ing. Miut Ion

1947

Sef Secţia Metalurgică

Ing. Popet Ioan

1945

Preşedinte Sfat Popular Timişoara

i sac Martin

1945

P reşedintele Consiliului Central al Sindicatelor

Ec. Swoboda Ioan

1944

Director Ministerul Comerţului

Ing.Puwak Iosif

1945

Director la Uzina „Tudor Vladimirescu”

Wayant Erich

1944

Redactor „Neuer Weg”

După 1990 foştii absolvenţi ai şcolii noastre s-au încadrat în noile structuri, sau au fost aleşi în funcţii de conducere după cum urmează:

Prof. Dr.Ing. Ion Vela

Rector al Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Senator

Economist Ion Văduva

Patron „Weststar” Reşiţa

Economist Filipescu Gheorghe

Patron

Lupulescu Nicolae

Patron A.F. ”Lupulescu”

Lupulescu Valentina

Patron A.F. „Lupulescu”

Bădăluţă Petru

Patron.A.F „Bădăluţă”

Tiganele Constantin

Ziarist „Timpul”

Crînganu Adrian

Ziarist „Timpul”

Sing. Ghera Gelu

Radio „Reşiţa”

Păuna Cristina

Radio „Reşiţa”

Tămaş Sorin

Director A.C.R. Caraş-Severin

Racz Doru

Economist, Oficiul Judeţean de Pensii Caraş-Severin

Bălan Doru

Director Prescom Reşiţa

Beg Viorel

Patron Bijuteria „ Beg”

 

Dacă până acum am vorbit despre elevii şcolii noastre, găsesc că este firesc să găsesc loc şi pentru artizanii minţii şi sufletele lor dascălii, mentorii lor spiritual şi moral. Mulţi dintre colegii mei şi-au probat nesecatele resurse intelectuale şi profesionale, autodepăşindu-se de fiecare dată, şi nimic nu poate fi mai edificator decât faptul că majoritatea covârşitoare sunt profesori cu gradul didactic I, implicaţi cu dăruire şi pasiune în activitatea de cercetare şi investigare de specialitate şi psihopedagogică, bucurându-se de unanimă apreciere pe plan judeţean şi naţional. Este cazul să fac câteva nominalizări pentru a ilustra cele afirmate anterior:

Mulţi dintre foştii noştri colegi s-au aflat sau se află în funcţii de conducere la nivelul Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin:

 • Prof. Iancu Ion – Inspector Şcolar General
 • Ing. Simon Mihai – Inspector de specialitate ingineri
 • Prof. Misireanţu Maria – Inspector biologie
 • Prof. Petrovan Senina – Inspector limbi străine
 • Ing. Toader Cristina - Inspector de specialitate ingineri

Alţii au fost promovaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” numărându-se printre cei care fac cinste acestei instituţii:

 • Ing. Ianici Sava – Prodecan al Facultăţii de Inginerie Tehnologică
 • Ing. Megheleş Mircea
 • Ing. Borza Alexandru
 • Prof. Munteanu Valentin
 • Prof. Bichescu Andrade

Elevii şcolii noastre au obţinut rezultate remarcabile şi pe pistele de atletism, rezonanţa acestora având ecouri atât pe plan naţional cât şi internaţional. Dintre acestea doresc să mă opresc asupra următoarelor:

 • Megelea Alexandru – campion naţional şi balcanic la aruncarea suliţei
 • Ureche Ion – campion naţional şi balcanic la marş
 • Bulibaşa Sorin - campion naţional şi balcanic la 800 m plat
 • Csunderlik Rudolf - campion naţional la marş

 • Vasii Dumitru, Brânzan Marius şi Cata Nicolae – locul I pe ţară la concursul de ştafete.

Un rol important în pregătirea acestor sportivi l-au avut profesorii Szepi Majer, Pubi Măzăran, Ioan Adam şi alţii.

TENIS DE MASĂ

Timp de aproape un deceniu, între anii 1975-1985, tenisul de masă a ocupat un loc aparte în cadrul activităţii sportive din şcoală. Acest lucru a fost facilitat de faptul că dispuneam de 10 mese de tenis, atâtea câte nu existau în întreg municipiul, Grupul Şcolar ICMR devenind centru de bază în practicarea acestui sport. Toate competiţiile la nivel de municipiu, sau judeţ, erau organizate în şcoala noastră, întrecerile fiind benefice pentru depistarea unor băieţi şi fete, care au obţinut rezultate de prestigiu prin câştigarea unor titluri de campioni naţionali. Între aceştia s-au numărat şi elevii şcolii noastre Maria Munteanu, o merituoasă campioană naţională la tenis feminin, pentru tineri proveniţi din mediul rural, şi Vasile Drugărin – vicecampion naţional. Acestora li se pot adăuga şi Predescu Ion sau Moza Alexandru, care au participat la diferite faze de zonă şi finale.

Din păcate în prezent tenisul de masă nu numai la noi în şcoală, ci şi în Reşiţa s-a stins cu desăvârşire. Poate într-o zi tradiţiile vor renaşte, ştiut fiind faptul că Reşiţa s-a impus şi în acest domeniu pe plan naţional prin jucători ca Davidescu, Murariu, Creşneac şi alţii.

Despre activitatea sportivă s-ar putea scrie sute de pagini. N-aş putea însă încheia fără a aminti faptul că elevii şcolii noastre s-au afirmat şi în alte întreceri şi discipline sportive cum ar fi: popice, schi, şah, orientare turistică, numele unor sportivi ca: Marton Mirela (popice), Şelariu Lucia şi Ruzicska Cristian (schi) etc, fiind bine cunoscute în lumea sportului reşiţean.

Activitatea sportivă  

O unitate şcolară cu asemenea tradiţii şi împliniri remarcabile în domeniul pregătirii forţei de muncă nu putea să fie altfel , decât şi un nesecat izvor de talente pentru sportul de masă şi cel de performanţă.

De la bun început trebuie subliniat faptul că acest lucru a putut fi posibil şi datorită excelentei baze materiale de care a dispus şcoala: două săli de sport, terenuri bituminate în aer liber pentru handbal, volei, tenis de câmp baschet, mini-fotbal, sală pentru tenis de masă, club etc. La toate acestea se adaugă profesorii şi antrenorii de mare suflet şi prestigiu pe care i-a avut şcoala şi pe care o să-i nominalizez atunci când voi prezenta rezultatele obţinute pe diferite ramuri sportive. Aceşti oameni minunaţi, călăuziţi în tot ceea ce au făcut de profesionalism, dăruire şi pasiune, de sacrificiu, pot spune beneficiind şi de sportivi înzestraţi pentru marea performanţă, au reuşit să dea ţării şi lumii mari campioni ca: Vastag Francisc, Lunka Zoltan, Nedelcea Pavel, Cucereanu Waldemar, Râşco Claudiu, Silitră Corneluş, Megelea Alexandru, Ureche Ion, Raşovan Gheorghe, Iovan Ştefan, Panduru Basarab.

REŞIŢA- CETATE A BOXULUI ROMÂNESC

Pe oricine ai întreba prin ce s-a impus Reşiţa în ţară şi în lume, răspunsul n-ar putea fi decât unul singur: prin produsele industriale unicat şi prin imbatabilii săi boxeri. Cei mai în vârstă îşi aduc aminte că organizarea unor gale de box la Reşiţa se constituia într-o adevărată sărbătoare, iar sălile erau arhipline. Mulţi admiratori ai sportului cu mănuşi rămâneau pe dinafară şi de acolo îşi încurajau favoriţii.

Ringul de box, instalat în sala de sport a şcolii noastre, este cel care rămâne martor peste timp al celor care, din nişte copii firavi şi necăjiţi, au ajuns mari campioni. Şi fără a contesta meritele lor, ar fi nedrept să nu-i amintesc pe cei care le-au călăuzit paşii pe drumul performanţei: Petre Pop, Geza Toth, Aurel Gherghina, Vasile Secoşan, Vasile Bala şi alţii. Aici este momentul să amintim că prin şcoala noastră au păşit adeseori figuri de seamă ale boxului românesc, Gheorghe Fiat, Eustaţiu Mărgărit, Relu Auraş, Vasile Fântână, Traian Georgia, Costel Burlacu, Mihai Bădescu, Ion Şerban şi alţii. Impresionaţi de ceea ce au văzut aici, de condiţiile de antrenament, masă şi cazare, aceştia, dar şi alţii, au hotărât înfiinţarea Centrului Olimpic de Box din Reşiţa, în cadrul căruia s-au pregătit şi de unde s-au desprins campioni naţionali europeni şi mondiali ca: Waldemar Cucereanu, Caudiu Răşcov, Ion Ionuţ, Adrian Naşcu şi alţii. Trebuie remarcat faptul că la ora actuală aceştia fac parte din lotul de box al României ce se pregăteşte, sub conducerea lui Vastag Francisc, pentru campionatele europene şi mondiale.

Pentru a susţine ideea că Reşiţa a fost şi rămâne şi o cetate a boxului românesc voi enumera în continuare doar pe câteva din gloriile de ieri şi azi ale boxului reşiţean: Vastag Francisc, Lunca Zoltan, Pavel Nedelcea, Corneluş Silitră, Adrian Sturz, Daniel Copăceanu, Ion Szabo, Balaci Peter, Vasile Apreotesei şi alţii. Cu excepţia lui Vastag Francisc, toţi au fost elevii şcolii noastre şi au avut ca antrenori pe profesorul Aurel Gherghina şi Vasile Bala.

 

 

©Cristiana Pop, Viorica Farkas, 2006